Petr Stolín, Jan Stolín: 5866, Praha 2018link

Veronika Sulková, Tomáš Vlček: Topografie staveb moderní architektury, Liberec 2013-2014link

Zdeňka Němcová Zedníčková: Centrum trvale udržitelného rozvoje, Liberec 2013link

Kolektiv autorů: FUA 03 2014 - 2015, Liberec 2015link

Kolektiv autorů: FUA 2013 - 2014, Liberec 2014link

Petr Kratochvíl, Filip Šenk: Architektura mimo centra, Liberec 2014link

Petr Rezek, Jiří Suchomel: Deset let Fakulty architektury v Liberci, Liberec 2006link

Kolektiv autorů: FUA 2012 - 2013, Liberec 2013link

Tomáš Vlček ed.: Exkurze do severní Itálie a Švýcarska, Liberec 2014link

Kolektiv autorů: FUA 1994 - 2014, Liberec 2014link

Kolektiv autorů: FUA 04 Zpráva ze Severu, Liberec 2018link