Suky lemu, autor: Sára Benešová, vedoucí práce: Radek Kolařík, asistent: Michaela Říhová, 2019/2020link

(Z)lom ČSA - rekonvalescence (d)obývané krajiny v Podkrušnohoří; autor: Emílie Rážová, vedoucí práce: Radek Kolařík, odborný asistent: Petr Janoš, 2020/2021link

Kde končí město, autor: Daniel Volek, vedoucí práce: Radek Kolařík, asistent: Michaela Říhová, 2019/2020link