(Z)lom ČSA – rekonvalescence (d)obývané krajiny v Podkrušnohoří; autor: Emílie Rážová, vedoucí práce: Radek Kolařík, odborný asistent: Petr Janoš, 2020/2021

(Z)lom ČSA - rekonvalescence (d)obývané krajiny v Podkrušnohoří; autor: Emílie Rážová, vedoucí práce: Radek Kolařík, odborný asistent: Petr Janoš, 2020/2021